Maria do Cebreiro Rábade Villar random header image

Non somos heroes

87921.
O outro día escoiteille dicir a unha enfermeira:

“Non somos heroes.

Apláudennos por non ter o material que non tiñamos antes de que todo isto comezase.”

2.
Non somos soldados.

Se estamos contaxiados sen sabelo, somos inimigos dos outros ou de nós mesmos?