Maria do Cebreiro Rábade Villar random header image
Recepción
  • The Level Crossing. Poetry Matters Spread the World Issue 1

    2016 , pp.26-29
  • , , , ,
  • «Incorrigibly Spain» [Keith Payne]

    Reportaxe na que o crítico e tradutor Keith Payne, afincado en Vigo, fai un repaso pola actualidade política española, centrada especificamente no caso galego, e analiza o pulo da poesía a partir das poéticas de Yolanda Castaño e María do Cebreiro. Ao final do artigo inclúense dous poemas traducidos ao inglés de Yolanda Castaño (“Recycling”, d’A segunda lingua) e de María do Cebreiro (“The Blood”, d’O deserto), que forman parte da escolma Six Galician Poets (Arc Publications, 2016).

    «It was as if MacNeice had predicted what was happening in front of me on the screen last night. I was sat at my desk in Vigo correcting some Galician translations, a haf dozen tabs open on the desktop as I clicked back and forth between dictionaries, verb tables and the newsfeed coming from the exit polls for Spain’s general election: the two party system was over, things had changed suddenly.»