Maria do Cebreiro Rábade Villar random header image

Check out all of the posts tagged with: "política".

«Incorrigibly Spain» [Keith Payne]

 • The Level Crossing. Poetry Matters Spread the World Issue 1

  2016 , pp.26-29
 • , , , ,
 • «It was as if MacNeice had predicted what was happening in front of me on the screen last night. I was sat at my desk in Vigo correcting some Galician translations, a haf dozen tabs open on the desktop as I clicked back and forth between dictionaries, verb tables and the newsfeed coming from the exit polls for Spain’s general election: the two party system was over, things had changed suddenly.»

  «Literatura e política»

 • El País

  23 de febreiro de 2012
 • Sección “Centro e periferia”, Suplemento Luces
 • http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/23/galicia/1330028687_964075.html
 • , , , ,
 • Até hai poucos anos, a relación entre a literatura e a política parecía un debate case tan inactual como o das armas e as letras. Unha cuestión un chisco bizantina e intelectualmente pouco aceptable, agás cando se trataba de comprender a literatura do pasado. Ningún debate se fundamenta unicamente nas ideas, e a realidade axiña se encargou de lle devolver á política toda a súa actualidade. E ao mesmo tempo comprendemos que os máis interesados en lle restar pertinencia eran os máis permeables aos seus efectos. Ningún debate se fundamenta unicamente nas ideas, e a realidade axiña se encargou de […]

  «A biblioteca»

 • El País

  27 de maio de 2011
 • Sección “Centro e periferia”, Suplemento Luces
 • http://elpais.com/diario/2011/05/27/galicia/1306491507_850215.html
 • , , ,
 • Vai para unha semana, na acampada do Obradoiro comezou a medrar unha biblioteca. Ningunha institución mercou os libros para poñelos ao dispor dos cidadáns. Non fixo falta a adquisición de ningún fondo bibliográfico. Non houbo orzamentos nin prebendas, nin compras por catálogo nin doazóns de incunables. A biblioteca foi feita entre todos e para todos. Está chea de xente e na súa curta vida acadou ben máis definición que a Biblioteca da Cidade da Cultura. Unha biblioteca nunca é a suma do que existe, senón o lugar que permite recompoñer a orde dos libros. Por iso houbo quen viu nas […]