Maria do Cebreiro Rábade Villar random header image

Distancia social

leviatan1.

A miña amiga dixo: “cando saio mercar, a xente coa que me cruzo aparta a ollada”.

2.

Afacémonos a respectar a distancia, e despois afacémonos a non mirar.