Maria do Cebreiro Rábade Villar random header image

María do Cebreiro é profesora de Teoría da literatura e Literatura comparada na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, onde exerce como investigadora do Grupo de Referencia Competitiva GI-1371. As súas principais liñas de investigación son a teoría do poema, o estudo comparado das escolmas de poesía no eido peninsular e a narrativa do século XIX, temas que foron obxecto de capítulos de libro e artigos en revistas como Bulletin of Hispanic StudiesRilceRevista de LiteraturaRomance NotesHispanófilaRevista de Estudios HispánicosRevista Canadiense de Estudios Hispánicos, Revista Hispánica Moderna ou Anales de la Literatura Española Contemporánea. A súa monografía Política y afectos. La comunidad sensible en la obra de Rosalía de Castro recibiu a mención honorífica doel premio Margit Frenk de la UNAM (2014). É autora das monografías As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica (USC, 2004), premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica; e Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro (Icaria, 2012), en coedición con Helena González. Dirixiu un proxecto de investigación financiado sobre a obra narrativa de Rosalía de Castro. O seu Researcher ID é E-6351-2016 e o seu código ORCID é 0000-0003-4164-1659.

«Spectres of the Nation: Forms of Resistance to Literary Nationalism»

  • Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool University Press), 86/2

    2009 , pp.231-247
  • doi http://dx.doi.org/10.1353/bhs.0.0022. Indexada no Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters ISI), Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey), Humanities Index (Wilson), Humanities International Complete (EBSCO), MLA e SCOPUS (Elsevier). Artigo citado por: Danny Barreto. “Ir de morto, ir de vivo: Galicians in a State of Living Death”. Jounal of Spanish Cultural Studies 12.4 (2011): 385-399; Kirsty Hooper. Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics. Liverpool: Liverpool University Press, 2011, pp. 18-21, 28-29, 168-169; Hooper, Kirsty. “Unha nova volta ás cartografías da cultura galega: lecturas posnacionais, lecturas relacionais”. Galicia 21, D, 2012, pp. 44-56, p. 46, p. 49-51, p. 54, p. 57. José Colmeiro. “Nation of Ghosts? Haunting, Historical Memory and Forgetting in Post-Franco Spain”. 452 Fº: Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada 4, 2011, pp. 17-34, p. 31, p. 34. Mencionado no apartado “Literature” del anuario The Year's Work in Modern Language Studies 71, correspondente ao ano 2009.
  • http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.1353/bhs.0.0022
  • , , , ,
  • This essay takes the naturalized link between ‘the shared home and its language and territory’ – and turns it on its head, postulating instead the centrality, in Galician literary production, of what, following Beckett, it refers to as the ‘unspeakable home’. Focusing on the works of Rosalía de Castro, considered the foundational texts of modern Galician literature, this essay shows how this most canonical of writers, far from perpetuating the ‘illusion of continuity’ of which we wrote above, in fact locates her work in the liminal spaces between possession and dispossession, the cracks and fissures between reality and the supernatural […]